De Leken Broeders van het Broederschap

Een leken broeder van het Broederschap Ad Arbitrium Nostrum wordt benoemd vanwege zijn bijzondere verdiensten tijdens projecten van en zijn betrokkenheid bij het Broederschap.

Voorwaarden:

  1. Allen leden van het mannelijk geslacht kunnen benoemd worden tot Leken Broeder, ongeacht geloof, ras of politieke overtuiging.
  2. De Aspirant Leken Broeder moet getuigen/hebben getuigd van een grote betrokkenheid bij de activiteiten van het Broederschap.
  3. De Leken Broeder heeft geen stemrecht binnen het broederschap.
  4. De Leken Broeder kan alleen bij uitnodiging door het Broederschap aanwezig tijdens de (maandelijkse) interne broederschap bijeenkomsten.
  5. De Leken Broeder is geen contributie verschuldigd.
  6. De Leken Broeder zal zoveel mogelijk betrokken worden bij de activiteiten van het Broederschap.

1

Frater Plumbum Pipe

Boer de 

Peter

2

Frater Herba

Janssen

John

3

Frater Pastor Bonus

Mom

Bert