De Boetepot

Ons Broederschap komt op regelmatige tijden bij elkaar namelijk:

  1. Elke zaterdag vanaf 16:30 uur bij Leo's Café
  2. Tenminste de laatste zaterdag van de maand worden alle broeders verwacht op de bijeenkomst.
  3. Van April tot November de 1e donderdag van de maand voor het gezamenlijk onderhoud van het RIOS Monument.
  4. Andere momenten wegens sociale verplichtingen.

Er wordt van de leden van het Broederschap verwacht dat zij op elke activiteit van het Broederschap tenminste even hun gezicht laten zien tenzij persoonlijke omstandigheden het bezoek aan de bijeenkomsten niet mogelijk maken.

De laatste zaterdag van de maand is men verplicht om bij te wonen, tenzij bijzondere omstandigheden dit verhinderen. De broeder is, bij verhindering, verplicht zich af te melden op de website.

Afmelding Activiteit

Indien men zich niet afmeldt voor de bijeenkomst op de laatste zaterdag van de maand is men verplicht een boete van 1 Euro te storten in nr. 24 van de Spaarkas van Leo's Café, het Boetepotje.

De inhoud van de spaarkas die wordt uitgekeerd met Echter Kermis (met Vastelaovendj zal het bedrag worden teruggestort in nr. 24) zullen worden aangewend voor de jaarlijkse Dag van de Broeders.