Stichting Ad Arbitrium Nostrum

 

Nemo Pro Se Vivit

(Niemand leeft voor zich alleen)

 

Doelstelling 

Het uitvoeren en ondersteunen van projecten op sociaal, cultureel en sportief gebied in de ruimste zin, zonder winstoogmerk.

De Stichting tracht deze doelstelling met name te verwezenlijken door het verwerven van fondsen middels het genereren van sponsorgelden, sponsordiensten en goederen en het aantrekken van vrijwilligers voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG
Privacy verklaring Stichting Ad Arbitrium Nostrum
AVG Stichting AAN.docx (15.34KB)
AVG
Privacy verklaring Stichting Ad Arbitrium Nostrum
AVG Stichting AAN.docx (15.34KB)