Broederschap Ad Arbitrium Nostrum


Toen in 1883 de Abdij Lilbosch werd gesticht vanuit België woonden en werkten de paters Cisterciëncers van de abdij broederlijk samen met de inwoners van de parochie Pey.


Vanuit hun geloofsovertuiging hebben zij veel betekent voor de mensen van Slek, Hingen, Pey en Schilberg.


De vele verhalen getuigen van een warm en broederlijk gevoel van samen één zijn. Dit gevoel van delen willen we als broederschap weer updaten naar de waarden van deze tijd.


Ad Arbitrium Nostrum betekent zoveel als "Tot Ons Genoegen" om daarmee aan te tonen dat het de paters een genoegen was om de burgerij te helpen daar waar dat nodig was. Dit is dan ook de doelstelling van ons broederschap en stichting.


Mede door de door de overheden toegepaste kortingen op subsidies op sociaal, cultureel en sportief gebied hebben instellingen en verenigingen het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarnaast viert de individualisering hoogtij, van een betrokken zijn bij de samenleving is steeds minder sprake omdat het individu zich steeds minder wenst aan te passen aan de mensen om zich heen.


In Leo's Café kwamen bovengenoemde zaken regelmatig ter sprake en hebben een aantal personen dan ook besloten om op bescheiden wijze een bijdrage te leveren aan het welzijn van de lokale gemeenschappelijke waarden onder het motto:


Nemo Pro se Vivit

(Niemand leeft voor zich alleen)


ZOEK JEZELF BROEDER

(Simplisties Verbond)

(Lijflied BAAN)


Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar iets
Soms net echt, maar meestal kitsch, want wie speelt er nog zichzelf
Weet je nog wanneer dat was, toen je nog geen ander was
Niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf.


Zoek jezelf broeder, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf.


Dikkerdoenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg
Als je nou 's geen masker droeg, zou je dat niet beter staan
Wat moet je met die Januskop, daar schiet niemand iets mee op
't Is een kwestie van een knop en die moet enkel even om.


Zoek jezelf zusters, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf.


De man die op z'n tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt
En nooit iets in z'n oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood
En met make-up van oor tot oor stelt z'n vrouw een ander voor
Dus hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat.


Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf (3x).

Ad Arbitrium Nostrum

Betaalmiddel