Het Levensbos


Broederschap Ad Arbitrium Nostrum ontwikkelt in het Marissen-Kranenbroek in Pey-Echt, in samenwerking met de Gemeente Echt-Susteren 't Laevesbos.


't Laevesbos is bedoeld om iedereen die dat wil de gelegenheid te geven om herinneringen te delen met anderen door 't huren van eine nieuwe of een bestaande boom. Er kan een tekstplaatje met eigen tekst en/of foto bij de boom worden geplaatst om duidelijk te maken om welke herinnering het gaat.


Dit stuk bos is door de gemeente opgeschoond en er zijn verharde paden aangelegd zodat het bos ook voor rolstoelers toegankelijk is.


Het Levensbos is te vinden in 't Kranenbroek:


1. Alleen per fiets: komende vanaf de Dijk rechtdoor de Leendertstraat (zandweg) op het laatste bosperceel aan de linkerkant.


2. Per auto: komende vanaf Echt over de Brugweg (N572) richting Koningsbosch achter restaurant Pepinushof linksaf de Dominicusweg op. Dan de 3e zandweg linksaf de Leendertstraat op. Het eerste bosperceel aan de rechterkant is het Levensbos.


Een bezoek aan het Levensbos valt onder bestemmingsverkeer dus u mag deze zandweg met de auto inrijden.


Parkeer de auto aan de kant van de weg zodanig dat ook nog ander (landbouw-) verkeer er langs kan.


Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om in dit bos een boom te planten of een bestaande boom te adopteren ter nagedachtenis aan iemand of een gebeurtenis van een (maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord) doel, dit ter beoordeling van het Broederschap.


Als men een nieuwe boom wil planten dan kan men een keus maken uit een 5-tal soorten bomen, die door het Broederschap worden aangeboden:


Beuk, Haagbeuk, Wintereik, Winterlinde, Zoete kers

1 x per jaar, in november, zal door het Broederschap een boomplant/-adoptiedag worden gehouden.

Het Levensbos is ingedeeld in 3 gedeelten, "Kranebrook", "Vènke" en "Pieël", zodat men de regio (als er nog ruimte om te planten en/of bestaande bomen beschikbaar zijn) kan kiezen waar men de boom wil huren.


Bestaande bomen en ook de plaats waar een nieuwe boom geplant gaat worden, worden in de gekozen regio door het Broederschap aangewezen.


Door het Broederschap zal een weerbestendig plaatje van 30 x 20 cm voor een door de huurder, bij inschrijving aan te leveren tekst, ter beschikking worden gesteld. Het plaatje zal door het Broederschap vóór de boom op een paaltje worden bevestigd.


Verder zullen er geen andere "prullaria" in het bos mogen worden achtergelaten en/of aan de bomen mogen worden bevestigd.


Een nieuwe boom wordt gehuurd van het Broederschap voor een eenmalig bedrag van € 125,00 en een bestaande boom voor € 75,00 (inclusief het maken van het tekstplaatje).


Daarnaast wordt voor een door de huurder zelf te bepalen periode van minimaal 5 en maximaal 24 jaar per jaar € 5,00 voor onderhoud in rekening gebracht. Ook deze kosten moeten vóóraf worden voldaan.


Men ontvangt een rekening die 3 weken vóór de plant-/adoptiedag voldaan moet zijn.


Meeropbrengsten zullen jaarlijks ten goede komen aan door het Broederschap te bepalen andere goede doelen zodat de huurder indirect ook weer die goede doelen steunt. Aan welk goed doel 't geld zal worden toegekend zal jaarlijks (tijdens de plantdag in november en op deze website) bekend worden gemaakt.


Klik op onderstaande link om het inschrijfformulier in te vullen. De factuur ontvangt u zo spoedig mogelijk na inzenden van het formulier.


ATTENTIE


De laatste dag van inschrijving voor het huren van een boom in 't Laevesbos is:


31 Oktober


Alle inschrijvingen die na deze dagen binnenkomen worden pas het volgend jaar in november verwerkt.


Iedere huurder van een boom in 't Laevesbos krijgt een uitnodiging voor ELKE nieuwe plant dag.


Inschrijfformulier Levensbos


Als na verloop van tijd de tekst op het tekstplaatje zou moeten worden aangepast dan kan dit met dit formulier:


Inschrijfformulier Wijziging Tekstplaatje Levensboom


De kosten voor een nieuw tekstplaatje bedragen € 25,00.


Voor een kosteloze wijziging van een contactpersoon klik op de link


Wijziging Contactpersoon

Ad Arbitrium Nostrum

Betaalmiddel